V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MIŠKOVÁ, Michaela

Michaela MIŠKOVÁ (* 12. 10. 1949 Praha)herečka; dcera herečky L. Píchové a herce a divadelního režiséra F. Miška. Ještě před absolvováním herectví na DAMU (1972) začínala jako elévka v Hudebním divadle v Karlíně. Roku 1973 nastoupila do angažmá v Divadle Jaroslava Průchy v Kladně – Mladé Boleslavi a později byla členkou pražského Divadla Na zábradlí. Jako film. herečka zatím mnoho příležitostí nedostala. Vedle epizodek (Milenci v roce jedna, 1973; Ten svetr si nesvlíkej!, 1980; Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, 2001) vytvořila jedinou větší roli v komedii V. Čecha Jak napálit advokáta (1980), kde její lékařka Alena Kovaříková plní úlohu milenky titulního hrdiny (M. Kopecký). Příliš prostoru jí neposkytla ani obrazovka, kde se objevila v mj. inscenacích Žebrácká opera (1971), O Pomněnce (1971), Dívka jako ty (1975) a v seriálech Muž na radnici (1976) a Pojišťovna štěstí (2004).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!