V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MISTRÍK, Ján

Ján MISTRÍK (* 3. 8. 1942 Bratislava)slovenský herec; bratr herce I. Mistríka. Stejně jako jeho starší bratr Ivan hrál dětské role na jevišti Slovenského národního divadla. Již před absolvováním studia herectví na bratislavské VŠMU (1963) pracoval jako inspicient v divadle ve Spišské Nové Vsi. Po škole vedla jeho div. dráha od činohry Divadla J. G. Tajovského ve Zvolenu (1963–66) přes Divadlo SNP v Martině (1967–73) do Poetického souboru bratislavské Nové scény, které zůstal již věrný. Na jevišti se vyprofiloval v představitele citově impulzivních mladých mužů, dramaticky vyhrocených, výrazných a charakterově nezjednodušených postav, které modeluje harmonicky ve vyvážených liniích. Jeho hereckého typu od počátku 60. let často využívá televize a méně už film, kde mu dal první příležitost český režisér Miroslav Hubáček, v jehož sportovním snímku Poslední etapa (1962) hrál cyklistického závodníka Medáka. Velkou a tragickou postavu mladého cikána a vojáka základní služby Vinca Šarköziho, který pro údajnou nevěru zastřelil svou mladičkou ženu (M. Málková), vytvořil v Plichtově autorském filmu Kto si bez viny (1963). Častěji se začal na plátně objevovat až v polovině 70. let, a to v různorodých postavách: od exotických, přes pohádkové, komediální až po ryze dramatické. Dvakrát si ho vybrali také čeští filmaři do dvou zcela odlišných rolí. Po roličce indického artisty z koprodukční veselohry O. Lipského Cirkus v cirkuse (1975) mu připadla v dětském psychologickém filmu Otakara Koska Lukáš (1982) úloha beskydského horala, chlapáckého lesního dělníka a opileckého otce dvanáctiletého titulního hrdiny (Daniel Vychopeň). Dosti vytížený je účinkováním v rozhlase a v dabingu.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!