V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MIRSKÝ, John Arnošt

John Arnošt MIRSKÝ (* 24. 4. 1895 Praha, † po 1953?)herec. Začínal za okupace jako operetní herec ve Švandově divadle a v Intimním divadle. Po osvobození hrál a byl inspicientem v Realistickém divadle, Divadle V+W, Divadle státního filmu a jevištní dráhu uzavřel v Divadle estrády a satiry (1951–58). Před kamerou se uplatnil pouze v tuctu bezejmenných epizodních roliček zřízenců, dělníků, sluhů, nápověd, kočí apod. ve filmech Harmonika (1937), Klapzubova XI (1938), Cestou křížovou (1938), Hvězda z poslední štace (1939), Směry života (1940), Mlhy na Blatech (1943), Podobizna (1947), Malý partyzán (1950), Mikoláš Aleš (1951), Anna proletářka (1952), Výstraha (1953) a naposled jako starý číšník v Kavárně na hlavní třídě (1953).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!