V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MINSKÝ, Adolf

Adolf MINSKÝ (* 9. 10. 1899 Praha, † 21. 1. 1971 Praha)herec a divadelní režisér. V letech 1916–25 vystřídal několik div. společností (A. Janovský, J. Blažek, J. Burda), pak byl téměř deset sezon ve Východočeském divadle v Pardubicích. Od poloviny 30. let působil jako operetní a činoherní herec a režisér v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě a poslední tři sezony před odchodem do důchodu roku 1966 hrál v ostravském Divadle Petra Bezruče. Vstup do kinematografie učinil hlavní úlohou ušlápnutého účetního Františka Kajetána Popelky, vtaženého do milostných intrik svých nadřízených, ve Svobodově komedii Koho jsem včera líbal? (1935). Soustavnější spolupráci s filmem navázal až v 60. letech epizodními postavami dědečků v příbězích pro děti (Králíci ve vysoké trávě, 1961; Prázdniny s Minkou, 1962; Káťa a krokodýl, 1965; Už zase skáču přes kaluže, 1970) a ve film. přepisech literárních předloh soudobých českých autorů (Nikdo se nebude smát, 1965; Soukromá vichřice, 1967; Čest a sláva, 1968; Mlčení mužů, 1969). Na obrazovce se objevil v tv. přepisu div. představení Milenci z kiosku(1963) a zahrál si i epizodku v seriálu Hříšní lidé Města pražského (1968–69).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!