V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MILOTOVÁ, Barbora

Barbora MILOTOVÁ (* 26. 9. 1976 Děčín)herečka a fotografka. Vystudovala činoherní herectví na divadelní fakultě JAMU (1999). Nejprve působila v brněnském divadle pro děti Polárka, dnes je členka Divadla Facka (Oni – Touha překročit, Harlekýnova dobrodružství) a v Brně hraje i v generačním divadle Feste (Osmdesát devět –Trenažér jedné revoluce) a Divadle v 7 a půl (Kristýna Lindová v Pitínského oceněné inscenaci Ibsenovy Nory, Lolitě, 100 roků samoty a 1 minuta, či prokurátorka v inscenaci Carla del Ponte, s níž hostovala i v pražském Divadle v Celetné) a HaDivadle (Smrt v Psaní Ježíškovi). Řadu let pracuje pro ČT (externě namlouvá komentáře k pořadům Kultura.cz, Divadlo žije, Notes ad.) i pro ČRo Praha, Brno. Na film. plátně debutovala jako barmanka v Ševčíkově Restartu (2005). Do jedné z hlavních ženských rolí ji obsadil režisér R. Špaček v dramatu Pouta (2010), kde ztělesnila Sylvii Sýkorovou, podváděnou manželku disidenta Tomáše (M. Finger). Objevila se i na obrazovce v seriálu Zázraky života (2010). Věnuje se rovněž fotografii.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!