V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MILITKÁ, Hana

Hana MILITKÁ (* 24. 5. 1950 Svobodné Dvory, okres Hradec Králové)  – herečka. Absolvovala studium herectví na JAMU (1973), dvě sezony pobyla v Divadle na provázku a od roku 1975 působí jako herečka ve svobodném povolání. Od konce 80. let hostuje v představeních činohry Národního divadla v Praze (Černé mléko, Naši furianti, Zvony). Principy film. herectví si osvojila a praktikovala v epizodkách filmů J. Herze (Sladké starosti, 1984; Zastihla mě noc, 1985; Wolfgang A. Mozart, 1991), Juraje Jakubiska (Perinbaba, 1985; Sedím na konári a je mi dobre, 1989) a J. Svěráka (Kolja, 1996). S větším úkolem se vyrovnávala v Jirešově životopisné impresi o Leoši Janáčkovi Lev s bílou hřívou (1986), kde jí připadla role skladatelovy hospodyně Máři. Se ctí zvládla ještě závažnější úlohu, jakou byla autentická postava české kultury, novinářka a spisovatelka Milena Jesenská, kterou zpodobnila v životopisném portrétu známého spisovatele Kdo je Kafka?/Wer war Kafka? (2006), který natočil častečně v Praze švýcarský režisér Richard Dindo. Tv. diváci si jí mohli povšimnout zejména v seriálech (Chobotnice z II. patra, 1986; Chlapci a chlapi, 1988; Co teď a co potom?, 1991; Wolfgang A. Mozart, 1991; O zvířatech a lidech, 1994).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!