V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MILÁČKOVÁ, Eva

Eva MILÁČKOVÁ provdaná Vildmanová (* 1. 9. 1943 Praha)herečka. Než se stala posluchačkou DAMU, hrála krátce v mosteckém Divadle pracujících. Těsně před absolvováním hereckých studií (1965) získala angažmá v Divadle Vítězného února v Hradci Králové, odkud roku 1976 přešla do pražského Divadla Jiřího Wolkera, jehož členkou byla až do počátku 90. let. První příležitosti před kamerou jí poskytl režisér Václav Krška ve dvou dívčích rolích: dcery předsedy družstva Kvapila (L. Chudík) v psychologickém dramatu Osení (1960) a mladé venkovanky v sociálním dramatu Kde řeky mají slunce (1961). V Danielově komedii Hledá se táta! (1961) pečovala jako zdravotní sestra Olina o děti v kojeneckém ústavu, kde se odehrává podstatná část filmu. Přestože se na plátně již dlouho neobjevila (avizovaná je v připravovaném snímku Muzika, 2011), diváci znají důvěrně její hlas z dabingu, jemuž se v poslední době obzvlášť intenzivně věnuje.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!