V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MIKULÍK, Pavol

Pavol MIKULÍK (* 2. 3. 1944 Prešov, † 27. 11. 2007 Bratislava)slovenský herec a pedagog; bratr divadelního režiséra Petera Mikulíka (* 1941). Začal v Dětském rozhlasovém dramatickém souboru, sporadicky vystupoval v chlapeckých úlohách na jevišti Slovenského národního divadla i ve filmu (Drevená dedina, 1954; Štyridsaťštyri, 1957). Po studiu herectví na bratislavské VŠMU (1965) byl člen činohry Slovenského národního divadla (1965–68 a 1983–94), Divadla Na korze (1968–71) a činohry Nové scény (1971–83), kterou tři sezony (1977–80) vedl jako umělecký šéf. Od roku 1984 učil na VŠMU (od 1990 prorektor). Mozková příhoda jej roku 1993 upoutala na invalidní vozík, ale roku 2000 se vrátil na jeviště ve hře Simona Graye Na konci hry, za ztvárnění hlavního hrdiny Jaspera obdržel ocenění Křišťálové křídlo. Jeho naturelu nejlépe hověly vážné i tragikomické postavy, které budoval a modeloval bez patosu a vypjatých emocí, střídmými výrazovými prostředky v tlumených polohách a důrazem na racionální jádro. Nebyly mu cizí ale ani role lyrické, ironické a groteskní. Hlasový projev využil hojně i v rozhlase a dabingu. Pravidelnější a stále závažnější herecké úkoly nalézal od poloviny 70. let před kamerou. Z postav, jimiž se zapsal do slov. filmu, jmenujme aspoň kováře Jula Mitrona z Jakubiskovy poetické fresky Tisícročná včela (1983), tatínka titulního hrdiny v Zacharově dětském snímku z konce války Lampáš malého plavčíka (1984), žárlivého manžela tv. hlasatelky Jany (E. Vášáryová) v povídce Jana ze Solanova filmu O sláve a tráve (1984), rychtáře z Jakubiskovy pohádky Perinbaba (1985), celníka Gondu z Párnického Južné pošty (1987), i dvě role hlavní: zatrpklý kriminalista Kren v dramatu s detektivní zápletkou Úsmev diabla (1987) Jána Zemana a jazykovědec dr. Harmat v Uhrově Správci skanzenu (1988). Role mu nabídl i český film. Protagonistu detektivky pro děti, poručíka VB Palečka, R. Cvrčka Hurá za ním (1988), i menší postavy v historických filmech: Laurens de Geer, syn nizozemského zbrojaře ( O. Sklenčka) ve Vávrově Putování Jana Amose (1983), vězeň v dramatu Martina Hollého …nebo bít zabit (1985), francouzský prezident Poincaré ve Vávrově snímku Evropa tančila valčík (1989) a španělský vyslanec don Balthasar Zuniga ve Svědkovi umírajícího času (1990). Archivní fondy slov. televize obohatil kreacemi v téměř 500 inscenací a tv. filmů. Za spolupráce Silvie Lispuchové napsal knihu A just nie! (2003). Vznikly o něm tv. dokumenty Na plné obrátky (1999) a Pavol Mikulík (2002) pro cyklus TV Markíza Tucet 2000. Získal titul Zasloužilý umělec (1988), Křištálové křídlo (2001), cenu Igric (2003). Za celoživotní dílo vstoupil díky hlasování v anketě OTO do Síně slávy (2006).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!