V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MIKULÁŠ, Martin

Martin MIKULÁŠ (* 16. 6. 1968 Praha)dětský herec a podnikatel. Poprvé se před kameru (ještě televizní) postavil v inscenaci Všichni za jednoho(1978). Poté byl jako desetiletý vybrán pro hlavní chlapeckou roli „Prdelky“ v tv. filmu K. Kachyni podle povídek Oty Pavla Zlatí úhoři (1979). Mihl se ještě v dalších Kachyňových filmech (Lásky mezi kapkami deště, 1979; Cukrová bouda, 1980) a později účinkoval v pořadech Studia Kamarád, v inscenacích pro mládež (Jak namalovat ptáčka, 1980; Počítání oveček, 1981; Neuvěřitelný příběh, 1981; Nejhlavnější hodinky na světě, 1982), a především jako žák Kozelka v seriálu Arabela (1980). Po absolvování gymnázia s rozšířenou výukou angličtiny vystudoval Tělovýchovnou fakultu UK (od dětství se věnoval šermu šavlí jako jeho otec, desetinásobný mistr republiky) a díky jazykovým znalostem pracoval v barrandovských film. ateliérech jako asistent produkce a tlumočník. Nyní je ředitelem a spolumajitelem marketingové agentury ISA, která se specializuje na komplexní servis sportovních událostí.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!