V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MIKOTOVÁ, Marie

Marie MIKOTOVÁ rozená Kratinová (* 26. 10. 1920 Praha, † po 1976?)herečka a tv. režisérka; manželka herce J. Mikoty. Začala hrát těsně po válce na oblastních scénách (Teplice-Šanov, Gottwaldov) a pět sezon byla členkou Realistického divadla Zdeňka Nejedlého v Praze. Od roku 1958 až do odchodu na odpočinek (1976) působila jako režisérka v Čs. televizi Praha. S desetiletým odstupem hrála epizodky ve třech filmech, poprvé v dramatu V. Kubáska Žízeň (1949) a naposled se mihla jako režisérka v Machově komedii Přehlídce velím já! (1969). Mezitím s vlastním manželem vytvořila manželskou dvojici Králových v Brynychově povídkovém filmu Pět z milionu (1959). Z jejích režijních počinů na obrazovce byl svého času populární zejména soutěžní pořad Desetkrát odpověz (od 1959) a cenný je hudební dokument Život plný písniček – R. A. Dvorský (1969).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!