V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MIKOTA, Jiří

Jiří MIKOTA (* 2. 5. 1919 Praha, † 31. 10. 2003 Praha)herec; manžel herečky M. Mikotové. Vyučil se zámečníkem, a když absolvoval strojnickou průmyslovku, stal se konstruktérem (1942–45). Od svých sedmnácti let vystupoval v ochotnickém divadle. Na profesionální scéně začínal v Teplicích-Šanově (1945–48), pět sezon působil v Divadle pracujících v Gottwaldově (Strakonický dudák, Jan Žižka), ale největší část své div. kariéry strávil na jevišti Realistického divadla Zdeňka Nejedlého v Praze (1953–89). Zde svůj robustní, mužný zjev a sytý baryton uplatnil v protikladných charakterních postavách a postavičkách dramatického i komického ladění v široké žánrové škále tamního repertoáru. První kontakt s filmem navázal epizodní úlohou generála v Jasného vojenském dramatu Zářijové noci (1957). Během následujícího čtvrtstoletí se před kameru vracel velmi sporadicky v drobných postavách (Zde jsou lvi, 1958; Pět z milionu, 1959; Klec pro dva, 1967; Oddechový čas, 1977; Čistá řeka, 1978; Sny o Zambezi, 1982), mezi nimiž se výjimečně objevily i větší role ve filmech A. Kachlíka: nadporučík Antoš v kriminálním snímku Smrt za oponou (1966) a starý komunistický stavbař zvaný dědek ve stranické agitce s výrobní tematikou Na koho to slovo padne… (1979). Na obrazovce účinkoval především v seriálech krminální povahy (Hříšní lidé Města pražského, 1968–69; Malý pitaval z velkého města, 1982; Panoptikum města pražského, 1986–87; Případ pro zvláštní skupinu, 1989; Dobrodružství kriminalistiky, 1989). Hojně spolupracoval s rozhlasem. Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1995).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!