V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MIKOTA, Jan

Jan MIKOTA (* 4. 2. 1903 Stádlec, okres Tábor, † 8. 12. 1978 Praha)publicista a hudební organizátor. Po maturitě na obchodní akademii v Chrudimi (1922) působil v Praze jako čelný organizátor hudebního života. Byl např. tajemníkem Hudební matice Umělecké besedy, hospodářsky i organizačně vedl Burianův Voice-band a Osvobozené divadlo, posléze pracoval na vedoucích postech v Divadle hudby a Obecním domě. Publikoval četné vzpomínkové články v různých periodikách. Jeho podoba je „zvěčněna“ také v několika hraných filmech, které ho zachycují v epizodních roličkách: svůj debut před kamerou si odbyl v epizodce turisty komedie Voskovce  a Wericha v režii Jindřicha Honzla Pudr a benzin (1931). Další opět nevelké role ho čekaly o více než 30 let později: bradatý hráč šachu (Za pět minut sedm, 1964), pán na koncertě (Vražda ing. Čerta, 1970) a nakonec vědce v režijním debutu J. Suchého Nevěsta (1970).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!