V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MIKLÍKOVÁ, Antónia

Antónia MIKLÍKOVÁ provdaná Görök (* 30. 6. 1967 Nitra)slovens herečka. Vystudovala herectví na DAMU (1990), tři roky působila v Divadle Andreje Bagara v Nitře a hostovala v martinském divadle. Na tv. obrazovce se objevila v několika slov. inscenacích a v seriálu Největší z Pierotů (1990). Režisér Miloš Zábranský ji ve svém meditativním podobenství Stavení (1990) obsadil do ústřední ženské role vdané Evy, jejíž duchovně založený manžel (Z. Dolanský) hledá mystické zpodobení nejrůznějších světových náboženství. Roku 1992 získala s V. Javorským stipendium na cirkusovou stáž do Francie, kde od té doby působí v různých uměleckých a kulturních oblastech. Na Sorbonně studovala francouzštinu, nějaký čas pracovala pro UNESCO a přes překlady div. her se dostala k divadlu. Jako herečka se prosadila nejen na jevištích malých pařížských scén (mj. poetické Molièrovo divadlo), ale účinkuje také v televizi a rozhlase. Kromě toho překládá div. hry a organizuje kulturní akce ve Francii (např. Českou sezonu ve Francúzsku) a na Slovensku (Festival poézie, divadla a hudby Cap a l’Est v Banské Bystrici), kde také příležitostně hraje ve filmech i na obrazovce (Na krásnom modrom Dunaji, 1994; Ticho po búrke, 2000).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!