V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MÍKA, Vladimír

Vladimír MÍKA (* 8. 8. 1950 Praha)herec. Vystudoval herectví na JAMU (1974) a po pětiletém angažmá v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích doplnil soubor pražského Divadla Na zábradlí, odkud v roce 1985 odešel do svobodného povolání. Herecký křest před kamerou podstoupil v Gajerově filmu Pod Jezevčí skálou (1978). Příležitostně se na plátně objevuje v malých a epizodních rolích, např. studenta a syna hlavního hrdiny (Poprask na silnici E 4, 1979), venkovského mládence (Tchán, 1979), strážného (Hra o královnu, 1981), příslušníka VB (Víkend bez rodičů, 1981; Není sirotek jako sirotek, 1986), mechanika (Sny o Zambezi, 1982), civilisty (Mravenci nesou smrt, 1985), kopáče (Příběh'88, 1989), tanečníka a pacienta plicního sanatoria (Učitel tance, 1994) a dozorce v blázinci (Šílení, 2005). Ještě méně početná jsou jeho vystoupení na obrazovce, a to v seriálu Stříbrná pila (1979) či v inscenaci A na konci je začátek (1981).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!