V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MIHULOVÁ, Alena

Alena MIHULOVÁ (* 4. 5. 1965 Brno)herečka; manželka filmového režiséra Karla Kachyni (1924–2004). Pochází z dělnické rodiny. Na základní škole chodila do dramatického kroužku pro slabozraké a nevidomé děti. Vystudovala střední ekonomickou školu v Praze, kde začala navštěvovat amatérský soubor Anebdivadlo na Žižkově. Jako sedmnáctiletou si ji vybral při konkursu režisér K. Kachyňa pro představitelku titulní role zdravotní sestry Marie Sahulové ve svém psychologickém filmu Sestřičky (1983). S prvními drsnými zkušenostmi života se vyrovnává i její druhá film. hrdinka, naivní venkovská dívka Alena, ve Feničově smutné komedii Džusový román (1984). Větší i drobné role hrála ještě ve filmech pro kina (Poutníci, 1988; Začátek dlouhého podzimu, 1990; Kytice, 2000) a televizi (Den dobrých skutků, 2000; Pátek čtrnáctého, 2002). Svými hereckými kreacemi obohatila také několik tv. filmů K. Kachyni (Smrt krásných srnců, 1986; Městem chodí Mikuláš, 1992; Kožené slunce, 2002), z nichž vyniká především poetická balada Kráva (1993), ve které vytvořila ústřední ženskou postavu děvečky Rózy. Zahrála si také v seriálech Tři králové (1998), 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem (2004) a Okresní přebor (2010). Mezi neúspěšnými pokusy o přijetí na DAMU ji angažoval Ivan Rajmont jako elévku do Činoherního studia v Ústí nad Labem. Nakonec vystudovala herectví na JAMU a získala angažmá v divadle Labyrint (Don Juan, Faust), po jehož uzavření hostovala v Činoherním klubu, v Divadle v Dlouhé a v Divadle v Řeznické. V posledních letech se věnuje studiu na sociálně pedagogické a teologické škole a div. činnosti se zrakově postiženými dětmi. O svém boji se závislostí i o vztahu k o mnoho staršímu Kachyňovi otevřeně promluvila v tv. dokumentech 13. komnata Aleny Mihulové (2006), Život byl vlídný, místy drsný (2007) a Po stopách hvězd (2008).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!