V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MERTA, Vladimír

Vladimír MERTA (* 20. 1. 1946 Praha)  – hudebník, textař, filmový režisér, esejista a spisovatel. Absolvoval studium architektury na pražské ČVUT (1970) a režie na FAMU (1976), které zakončil filmem Smrt krásných srnců podle námětu Oty Pavla. Od druhé poloviny 60. let náleží k protagonistům domácí folkové scény jako osobitý písničkář (skladatel, textař, zpěvák a kytarista v jedné osobě), reflektující originální formou existenciální pocity. Je též autorem písní pro jiné interprety, scénické hudby, překladů, scénáře celovečerního filmu Jaromila Jireše Opera ve vinici (1981) a několika knižních titulů. Natočil řadu animovaných a dokumentárních filmů a tv. pořadů, většinou s hudebním a humanistickým zaměřením. Do české kinematografie vstoupil již za studií, kdy hrál jednu z hlavních rolí, pacienta zchátralého špitálu a bývalého gubernského tajemníka Ivana Dmitriče Gromova, ve film. podobenství Archa bláznů, které roku 1970 natočil Ivan Balaďa podle Čechovovy povídky Pavilón č. 6., ale jeho dokončení politická situace umožnila až v roce 1990. Od roku 1991 vydává ve vlastním nakladatelství ARTeM knihy a zvukové nosiče. V poslední době vystupuje se souborem Mišpacha a doprovází Janu Lewitovou. Průběžně se po celou dobu umělecké kariéry věnuje též fotografování.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!