V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MENCL, Mirko

Mirko MENCL (* 24. 4. 1896, † 12. 10. 1967 Praha)pomocný filmový režisér a herec. Začínal jako pomocný režisér výroben Pragafilm, Lucernafilm a Bratři Deglové. Později odešel do Plzně (1917–22), kde byl ředitelem kina Nebe a vydával oblastní Plzeňský filmový týdeník. V začátcích Čs. televize v Měšťanské besedě pracoval ve své původní profesi jako asistent výroby. Jako herec se nejprve uplatnil ve filmech společnosti Pragafilm Na pomoc Dohodě (1918), Sněženka z Tater (1919), Macocha (1919) a Tanečnice (1919), jež jsou všechny považovány za ztracené. V herecké akci ho zachycují aspoň dva dochované snímky z venkovského prostředí, do kterých přispěl roličkami šuhaje (Babička, 1921) a sedláka (Boží mlýny, 1929). Ve zvukové éře již žádnou hereckou příležitost nedostal.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!