V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MELOUNEK, Pavel

Pavel MELOUNEK (* 31. 3. 1957 České Budějovice, † 1. 9. 2010 Praha)filmový novinář, producent a dramaturg. Vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze (1980). Pracoval jako novinář, filmový kritik a publicista. Působil jako redaktor kulturního oddělení Zemědělských novin (1980–88), jako zástupce šéfredaktora časopisu Scéna (1988–90), vedoucí kulturní rubriky časopisu Reflex (1990–93) a jako šéfredaktor a spoluautor koncepce pražského programového časopisu PRO (1991–92). Ve druhé polovině 80. let patřil k iniciátorům a organizátorům bratislavského festivalu Fórum mladého filmu, v 90. letech byl pět let programovým ředitelem Febiofestu a šest let šéfem public relations MFF Karlovy Vary. Od roku 1999 byl programovým ředitelem MF pro děti a mládež ve Zlíně. Kromě toho se podílel i na realizaci MF filmových klubů v Banské Bystrici. Od počátku své novinářské praxe publikoval v československých denících i v odborných časopisech (Záběr, Scéna, Kino, Film a doba, Film a divadlo). Je autorem brožury Karel Kachyňa (1984) a knih o české kinematografii Horečky všedního dne (1987), Proč se hraní kdekdo klaní (1989), Biják: Intimní osvětlení českého filmu (1994) a Čeští filmaři, něžní barbaři (1996). Objevoval se v drobných rolích ve filmech svých přátel a debutujích mladých režisérů: Fera Feniče (Džusový román, 1984), D. Kleina (Jak básníkům chutná život, 1987), Miloše Zábranského (Dům pro dva, 1988), Pavla Marka (Mrtvej brouk, 1998), V. Tauše (Kanárek, 1999), Karla Spěváčka (Brak, 2002), Karla Janáka (Snowboarďáci, 2004) a Karla Comy (Experti, 2006). V roce 1995 spoluzaložil s Davidem Prudkým společnost Whisconti (působí zejména v oblasti public relations a zabývá se produkčními aktivitami v oblasti filmu, videa a televize), ke které roku 2006 přibyla jejich další produkční společnost First Film. Na filmech participoval nejen producentsky, ale někdy i dramaturgicky a autorsky. Jako scenárista, režisér, spoluproducent a herec v jedné osobě debutoval povídkou Na Velikonoce, o Velikém pátku z triptychu Začátek světa (2000).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!