V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MELKOVIČ, Ján

Ján MELKOVIČ (* 24. 4. 1939 Spišská Nová Ves, † 21. 3. 2004 Bratislava)slovenský skladatel a herec. Absolvoval studium kompozice (skladby) a hry na flétnu na bratislavské Konzervatoři (1962). Pracoval jako dramaturg Hlavní redakce zábavných programů ČST v Bratislavě (1963–69), pak ve svobodném povolání, učitel Lidové školy umění v Holíči a na Myjavě (1976–82), od roku 1982 byl hercem a autorem hudby v Radošínském naivním divadle. Skládal hudbu k revuálním a kabaretním pásmům M. LasiciJ. Satinského a k muzikálům. Hrál menší, ale výrazné postavy vesměs tvrdých a rázovitých chlapíků s pronikavýma očima ve filmech významných slov. režisérů, např. Juraje Jakubiska (Do videnia v pekle priatelia, 1970, 1990; Pehavý Max a strašidlá, 1987; Sedím na konári a je mi dobre, 1989), Ela Havetty (Ľalie poľné, 1972) a Martina Šulíka (Záhrada, 1995; Krajinka, 2000). Drobné herecké služby prokázal také české kinematografii rolemi zbojníka v Matulově pohádce Nebojsa (1988), jednookého strýce Ondřeje ve Šteindlerově hořké komedii Díky za každé nové ráno (1994), přednosty stanice ve Fílově psychologickém dramatu Lea (1996) a holičova otce v Jakubiskově apokalyptickém podobenství Nejasná zpráva o konci světa (1997).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!