V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MELÍŠKOVÁ, Klára

Klára MELÍŠKOVÁ (* 29. 11. 1971 Kladno) herečka; manželka herce Lukáše Hlavici (* 1965). Vyrůstala v Roudnici nad Labem, kde navštěvovala LŠU (hra na klavír a výtvarný kroužek), hrála závodně tenis a studovala gymnázium s ekonomickým zaměřením. Po maturitě se neúspěšně hlásila na Vysokou školu ekonomickou a Filozofickou fakultu. Mezitím vystřídala řadu zaměstnání (učila angličtinu na základní škole, vyráběla čalouněný nábytek, prodávala v zelenině, pracovala ve směnárně). Kondičně se věnovala kulturistice. Nakonec absolvovala katedru alternativního a loutkového divadla na DAMU (1999). Ještě jako posluchačka DAMU nastoupila v roce 1996 společně se svým absolventským ročníkem do Dejvického divadla, jehož souboru je dodnes věrná. Během dosavadního angažmá se vyprofilovala v interpretku širokého rejstříku se smyslem pro postižení různých ženských typů v postavách charakterních i komediálních. Mezi ně patří zejména titulní hrdinka komedie Lysistrate, Viola ze Večera tříkrálového, Maša v Love Story, Olga ve Třech sestrách, Houmlesačka v Dračím doupěti, Ježibaba v pohádce O zakletém hadovi, Kateřina v Bratrech Karamazových, Kateřina Teremin v Tereminovi, Nastasja Filipovna v Idiotovi nebo také Jana v Příbězích obyčejného šílenství. Hostovala také v Divadle Na zábradlí (Inge v Cabaretu a Anděla v Matce). S filmováním se seznámila nejprve v dílech studentů FAMU (Krajina před bouří, 1996; Olda, 1997). V celovečerním filmu debutovala úlohou záhadné dívky, jež vstoupí do života sluchově handicapovaného hrdiny (K. Zima), v psychologickém dramatu Iva Trajkova Minulost (1998). Ještě víc však na sebe upozornila svou druhou film. postavou zklamané manželky Zdeny Malinové, za jejíž ztvárnění v Najbrtově hořké komedii Mistři (2004) obdržela Českého lva za nejlepší ženský výkon ve vedlejší roli a hereckou cenu na festivalu Novoměstský hrnec smíchu. Výstižný portrét požitkářské ženy, která pro zabezpečení svého pohodlí ochotně kolaboruje s nacisty, vykreslila v postavě rozhlasové asistentky Věry v Najbrtově okupačním dramatu Protektor (2009). Jejího hereckého potenciálu příliš nevyužívá ani televize, kde zatím účinkovala jen v pohádce Tajemný svícen (2003), několika komediích (Kolotoč, 2007; BrainStorm, 2008; Nespavost, 2009), dramatu Hodina klavíru (2007) a seriálu Zázraky života (2010).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!