V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MELÍŠKOVÁ, Anna

Anna MELÍŠKOVÁ rozená Procházková (* 27. 5. 1895 Přerov, † 2. 2. 1962 Praha)herečka. V letech 1911–37 působila v řadě venkovských div. společností (např. V. Housa) i kamenných divadel (Olomouc) a za okupace hrála v pražských divadlech Unitarie a Uranie. První poválečné období strávila v pražském Divadle 5. května a ve zlínském Divadle pracujících, než roku 1948 natrvalo zakotvila v Městském oblastním divadle Praha-Libeň, respektive Divadle S. K. Neumanna. Pro svůj plnoštíhlejší vzhled byla na jevišti i ve filmu oblíbenou představitelkou zejména lidových ženských postav komediálního až tragikomického ladění. Na film. plátně se poprvé objevila v menší úloze zelinářky Jako v melodramatu L. Broma Bílá jachta ve Splitu (1939). V následujících více než dvou desítkách filmů vykreslila drobné portréty domovnic a bytných (Bláhový sen, 1943; Housle a sen, 1946; Jestřáb kontra Hrdlička, 1953; Tam na konečné, 1957), hostinských (Týden v tichém domě, 1947; Pět z milionu, 1959), venkovanek (Plavecký mariáš, 1952; Ještě svatba nebyla…, 1954) a starých manželek, matek a babiček (Kruh, 1959; Touha, 1958; Rychlík do Ostravy, 1960; Procesí k panence, 1961; Hledá se táta!, 1961).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!