V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MEISTER st., Karel

Karel MEISTER st. (* 6. 10. 1919 Horní Bříza, okres Plzeň-sever, † 25. 6. 2007 Praha)herec; otec fotografa a herce K. Meistera ml. V letech 1938–46 sbíral herecké zkušenosti v různých div. společnostech a po válce prošel oblastními divadly (Karlovy Vary, Pardubice, Varnsdorf, Olomouc, Nový Jičín), ve kterých byl i opakovaně angažován. Od konce 50. let nalezl domovskou scénu ve Státním divadle, respektive Zemském divadle v Brně. Vytvářel kladné i záporné hrdinné typy mužného zjevu s drsným hlasem. Ve filmu se uvedl menší úlohou doktora v Čechově tendenčním válečném dramatu Černý prapor (1958). Další příležitosti před kamerou dostal už jen v první polovině 60. let. Na vedlejší roli otce a předsedy JZD Josefa Součka z Pinkavova dětského snímku Prázdniny s Minkou (1962) navázal velkou postavou lékaře Bohumíra Bendy, který za okupace pracuje tajně s dalšími kolegy na výzkumu důležitého léku, v Lehovcově dramatu Mykoin PH 510 (1963). Zahrál si ještě ředitele školy zvaného Sokrates v Pinkavově komedii Neobyčejná třída (1964) a sovětského důstojníka v Plichtově příběhu z konce války Perlový náhrdelník (1965). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1998).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!