V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MEISSEL, Petr

Petr MEISSEL (* 6. 12. 1962 Ostrava)  – herec. Bezprostředně po absolvování studia herectví na DAMU (1988) nastoupil do angažmá v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. První zkušenosti před kamerou získal ve filmech V. Drhy Dotyky (1988) a Muka obraznosti (1989). Od poloviny 90. let ho nejvíc herecky vytěžuje účinkování v zahraničních filmech a tv. produkcích natáčených na našem území, např. Otčina/Fatherland (1994), Nexus (1994) a Příběh rytíře/A Knight’s Tale (2001). Zatím nejvýraznější stopu v české kinematografii zanechal úlohou zakřiknutého pana Pivoňky ve Švankmajerově černé grotesce Spiklenci slasti (1996). Epizodku policisty si zahrál ve snímku Perníková věž (2002), objevil se i v komedii D. Kleina Jak básníci neztrácejí naději (2003) a zatím na film. plátně naposledy jako Zavodsky v Jakubiskově výpravné historicko-biografické fresce Bathory (2008). Na tv. obrazovce ho diváci mohli vidět ve filmech (mj. Nenávist, 1999; Bunkr, 1999; Muž a stín, 2007; Zakázaný člověk, 2009) i v seriálech (Bylo nás šest, 1985; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Manželská tonutí, 1996; Na lavici obžalovaných justice, 1998; Český Robinson, 2000; Pojišťovna štěstí, 2004; Letiště, 2006; Kriminálka Anděl, 2008).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!