V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MEDUNA, Jaromír

Jaromír MEDUNA (* 10. 1. 1953 Praha)herec; otec herce J. Meduny. Jako absolvent DAMU (1977) strávil nejprve tři sezony v ostravském Divadle Petra Bezruče a po dvouleté zastávce v Příbrami následovalo období v Liberci, než roku 1986 zakotvil v Městských divadlech pražských. Po rozdělení souboru působil v Divadle K, po dvou letech přešel do Divadla Rokoko a od roku 1998 patří k předním členům souboru Divadla ABC. Disponuje širokým hereckým záběrem, který mu dovoluje lehce střídat postavy situačních komedií či frašek s charakterními rolemi. Pracovních návštěv film. ateliérů podnikl zatím jen poskrovnu a jejich účelem byly nejprve epizodky vysokoškoláka (Den pro mou lásku, 1976) a vojáka-záložníka (Člověk proti zkáze, 1989). Dosavadní největší příležitost na plátně dostal v postavě otce-alkoholika jedenáctiletého hrdiny (Adam Parma) v komorně laděném sci-fi filmu Bizon (1990) debutujícího režiséra Morise Issy. Z jeho dosavadní herecké práce pro televizi jmenujme alespoň filmy Posel dobrých zpráv (1976) a Proč pláčeš, břízo bílá (1991) a seriály (Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Nováci, 1995; Zdivočelá země, 1997; Kriminálka Anděl, 2008; Vyprávěj, 2009). V mediální sféře se daleko víc realizuje v rozhlase a dabingu (mj. dabuje Davida Carusa, alias Horatia Caneho v tv. seriálu Kriminálka Miami).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!