V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MEDUNA, Jan

Jan MEDUNA (* 12. 2. 1982 Praha)herec; syn herce Jar. Meduny. Vystudoval výtvarné gymnázium Na Pražačce a poté vystudoval herectví na DAMU (2006). K divadlu se dostal díky hře na trubku (doprovázel jedno představení Dětského studia na Smíchově). Nemá stálé angažmá, hostuje v libereckém Divadle F. X. Šaldy, v Činoherním klubu (Nebezpečné vztahy), ve Viole, ve Studiu Dva (Madame Melville), v Divadle na Vinohradech, v Městských divadlech pražských (Saturnin, Pan Kaplan má třídu rád, Hráči, Šakalí léta). Působí v souboru Veselé skoky, s nímž vystupuje nejen v Divadle v Celetné, ale objeli společně už několik zahraničních štací. Na film. plátně debutoval hned hlavní rolí vojína Jiřího Pospíchala v Marhoulově válečném dramatu Tobruk (2008). Na obrazovce se pak představil ve filmech Herbert v ringu (2009) a Rytmus v patách (2009). Aktivně se věnuje hudbě; jako trumpetista hrál nejprve ve skupině Chichotaj, od roku 2005 troubí v kapele Fekete Seretlek (world-etnomusic). 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!