V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MEDEK, Richard

Richard MEDEK (* 25. 1. 1961 Praha)rozhlasový a televizní redaktor a dramaturg. Jako desetiletý hrál malé role venkovských kluků v dětských filmech Oty Kovala My tři a pes z Pětipes (1971) a K. Kachyni Vlak do stanice Nebe (1971). Před kameru se ještě jednou vrátil během gymnaziálních studií, kdy vytvořil ústřední postavu dospívajícího Pavla, o jehož prvním milostném zklamání a citových zmatcích vypráví lyrická komedie Jaroslava Papouška Konečně si rozumíme (1976). Na obrazovce se pak objevil v tv. filmu Ten kůň musí pryč (1975). Po absolvování Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy (1986) vystřídal řadu vedoucích manažerských, redaktorských a dramaturgických funkcí v Českém rozhlasu (1986–93, od 2004 do současnosti), TV Nova (1993–95, 1996–99), Rádiu Nová Alfa (1995–96) a České televizi (1999–2004).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!