V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MECNAROWSKI, Roman

Roman MECNAROWSKI (* 24. 5. 1930 Ostrava)herec a překladatel polského původu; manžel herečky V. Mecnarowské. Studoval herectví na Státní vysoké škole herecké (PWSA) v Lodži (1950–52) a na brněnské JAMU (1952–54). Spolu s manželkou získali první angažmá v zájezdovém Vesnickém divadle (1954–59), pak byli členy souborů oblastních divadel v Uherském Hradišti (1959–66, šéf činohry 1961–63), Opavě (1966–71) a Gottwaldově (respektive Zlíně), kde působili až do odchodu na odpočinek. Za svůj vstup do kinematografie vděčí H. Bočana, který mu svěřil roličku polského ředitele dolu v komedii Parta hic (1976). Epizodní rozměr většinou nepřesáhly ani jeho další figurky z českých filmů Paragraf 224 (1979), Chlapi přece nepláčou (1979) a Děti zítřků (1980). S většími úkoly se vyrovnával ve filmech slov. režisérů Karline manželstvá (1980), pomocník (1981), Súdim ťa láskou (1981), Kočka (1982) a Akcia Edelstein (1986). Po letech se českému filmu připomněl díky výrazné postavě opatrnického kapitulního vikáře, u něhož nepochodí s žádostí o znovuvysvěcení kostela nepohodlný kněz (B. Polívka), v Michálkově melancholickém dramatu na motivy Demlovy knihy Zapomenuté světlo (1996). Na rozdíl od manželky, k níž byla televize skoupá, ho mohli diváci vidět i na obrazovce, mj. v tv. filmech Brána k domovu (1975), Čtyři na sněhu sněhu (1979), Vražda v zastoupení (1987) či inscernaci Maestro (1990). Mecnarowski přeložil na tucet div. her z polštiny.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!