V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BOGUŠOVSKÁ, Andrea

Andrea BOGUŠOVSKÁ (* 11. 7. 1967 Brno)  – herečka. Jako čerstvá absolventka hudebně-dramatického oddělení Státní konzervatoře v Brně (1987) nastoupila do Horáckého divadla v Jihlavě, odkud po třech sezonách přešla do Klicperova divadla v Hradci Králové. Od poloviny 90. let účinkuje na pražských jevištích, např. v Divadle ABC (muzikál Pěna dní) a Skelet (Motýlí hra). Její film. debutem se stala úloha mladičké vězenkyně koncentračního tábora Zdeny v Herzově dramatu Zastihla mě noc (1985). V postavě houslistky Janičky vytvořila s J. Pomejem milenecký pár v přepisu Páralova eroticky zabarveného románu Muka obraznosti (1989) V. Drhy. Divákům se na plátně připomněla až epizodkou dívky v baru (Začátek světa, 2000). Na obrazovce se představila v roli princezny v pohádce Třetí sudička (1986) či v seriálu Černí baroni (2004).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!