V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MAXIÁN, František

František MAXIÁN (* 15. 4. 1950 Praha)klavírista a dětský herec; syn klavíristy Františka Maxiána (1907–1971) a operní pěvkyně Julie Maxiánové-Vildové. Jako devítiletého si ho vybral při konkursu režisér Milan Vošmik do jedné z hlavních chlapeckých rolí ve svém dětském detektivním filmu Zpívající pudřenka (1959). Klukovské postavy vytvořil ještě v dalších Vošmikových filmech Zlé pondělí (1960), Anička jde do školy (1962) a Pohádka o staré tramvaji (1961). Hrál také v řadě tv. pořadů (např. Jak se co dělá). V herectví již později nepokračoval. Vystudoval hru na klavír na Pražské konzervatoři a AMU (u Valentiny Kameníkové a Františka Raucha). Vedle koncertování doma i v zahraničí se věnuje intenzivně organizační práci v oblasti hudebního života, publicistické a pedagogické činnosti na Pražské konzervatoři.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!