V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MATYSOVÁ, Milada

Milada MATYSOVÁ rozená Železná, provdaná Česalová (* 9. 4. 1903 Radonice u Prahy, † 13. 10. 1988 Praha)herečka. Jako žačka V. Matyse a Marie Hübnerové (1924–26) začínala na pražských avantgardních scénách (Osvobozené divadlo, Moderní studio J. Frejky) a během 30. a 40. let vystřídala řadu krátkodobých angažmá v Praze (Švandovo divadlo, Nové divadlo, Nezávislé divadlo) a na venkově (Plzeň, Olomouc, Brno). Poválečné období strávila na pražských jevištích (Činohra 5. května, Divadlo státního filmu), aby dráhu završila v Ústředním divadle čs. armády (1950–63). První kroky před kamerou učinila v němých filmech Horské volání S.O.S. (1929) a Opeřené stíny (1930). Skromná byla i její přítomnost ve zvukovém filmu, do něhož přispěla jen epizodkami tanečnice v baru (Ze soboty na neděli, 1931), kloboučnice (Barbora řádí, 1935) a naposled jako hraběnka Harrachová (Z mého života, 1955).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!