V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BOČEK, Vítězslav

Vítězslav BOČEK (* 24. 12. 1901 Kutná Hora, † 6. 5. 1961 Praha)  – herec. Vyrůstal v Chrudimy, kde byl jeho otec – vrchní revident drah – nadšeným ochotníkem. Studoval obchodní akademii v Chrudimi (1916–20), kterou nedokončil. Roku 1921 se připojil k div. společnosti J. O. Martina a pak Josefa Burdy (1883–1964). Postupně byl členem Národního divadla moravskoslezského v Ostravě (1924–25), Slovenského národního divadla v Bratislavě (1925–30), Městského divadla na Královských Vinohradech (1930–48), Divadla státního filmu (1948–51), Divadla hlavního města Prahy v Karlíně (1951–54) a Městských divadel pražských (1954–61). Na jevišti prošel od milovnických hrdinů k závažnějším charakterním typům v žánrově rozmanitém repertoáru české klasiky (Loupežník, Orlík, Vojnarka, Strakonický dudák, Bílá nemoc) a světové dramatiky (Bratři Karamazovi, Večer tříkrálový, Veselé paničky windsorské). Vstup do kinematografie mu umožnil menšími rolemi H. Haas (Kvočna, 1937; Bílá nemoc, 1937), ale vzápětí vytvořil ústřední postavu ušlápnutého účetního Josefa Baška v dramatu L. Broma podle románu Egona Hostovského Vyděrač (1937). Po této psychologicky náročné kreaci už se podobně závažných úloh nedočkal. V následujích více než čtyřech desítkách filmů se musel spokojit pouze s vedlejšími party nepříliš sympatických, ale většinou uhlazených mužů z lepších kruhů a s vysokoškolskými tituly. Nejčastěji mezi nimi figurovali inženýři (Pán a sluha, 1938; Železný dědek, 1948; Výstraha, 1953), lékaři (Panna, 1940; Mstitel, 1959), právníci (O ševci Matoušovi, 1948; Na konci města, 1954), ředitelé (Pětistovka, 1949; Veliká příležitost, 1949; Pan Habětín odchází, 1949), podnikatelé (Krok do tmy, 1938) a úředníci (Týden v tichém domě, 1947; Případ Z-8, 1948). Jeho poslední epizodou na film. plátně byl mistr, na něhož vzpomíná Čuřík (S. Neumann), v Blumenfeldově dramatu Lidé jako ty (1960).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!