V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MATOUŠKOVÁ, Lída

Lída MATOUŠKOVÁ (* 15. 4. 1915 Praha, † 28. 4. 2009 Vídeň)herečka; bývalá manželka fotografa Karla Ludwiga (1910–1977). Jako absolventka Státní konzervatoře v Praze (1936) začínala spolu s budoucím režisérem Otou Ornestem (1913–2002) u Středočeské činohry J. Burdy. V letech 1936–40 účinkovala na jevištích v Košicích, Bratislavě, Plzni, Českých Budějovicích, Brně (Národní divadlo) a Praze (Národní divadlo), za okupace hrála v pražské Uranii, po osvobození strávila tři sezony v Divadle 5. května a hostovala v Realistickém divadle (Káťa v Ostrovského Bouři a Abbie ve Farmě pod jilmy). Nejlépe jí vyhovovaly typy rozporuplných žen, vykořisťovaných i kořistnických, zraňovaných i zraňujících, neukojených i vykolejených. Po roce 1948, kdy se provdala za rakouského diplomata Aloise Englandera a přesídlila do Vídně, opustila hereckou dráhu, kterou ještě předtím stačila rozšířit o několik drobných rolí v celovečerních filmech, kde se poprvé objevila ještě před válkou v tuctové komedii V. Slavínského Uličnice (1936). Příliš štědře se k ní nezachoval ani zestátněný film, v jehož rámci vytvořila pouze menší úlohy ve významných dílech poválečné kinematografie Rozina sebranec (1945), Housle a sen (1946), Nikola Šuhaj (1947) a Siréna (1947). Rozměrnějšího úkolu se mohla zhostit alespoň v dramatu Bořivoje Zemana Mrtvý mezi živými (1946), kde ztělesnila manželku zavražděného poštovního úředníka Klečky (M. Hájek). Posléze hrála ještě ve filmech A pátý jezdec je Strach (1964) a Utrpení mladého Boháčka (1969).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!