V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MATOUŠKOVÁ, Eva

Eva MATOUŠKOVÁ (* 7. 4. 1921 Praha, † přelom 60. a 70. let Praha)  – herečka. Od nejútlejšího dětství vystupovala na pražských scénách jako žačka baletní školy Marty Aubrechtové. Zájem o herectví, jemuž se věnovala ochotnicky, ji přivedl ke studiu na pražské Státní konzervatoři, po jejímž ukončení byla angažována u Východočeské činohry (Zimní pohádka, Hedda Gablerová, Nic mi neslibuj) a pak v Městském divadle v Plzni. Od roku 1941 působila v pražské Uranii (Malostranská humoreska). Na jevišti tíhla k úlohám lyrického a komediálního oboru. Popularitu jí přinesly ústřední dívčí postavy, které ztvárnila na přelomu 30. a 40. let v pěti sentimentálních filmech melodramatického a komediálního charakteru: adoptovaná varhaníkova dcera (Umlčené rty, 1938), dívka z polepšovny (Paní Morálka kráčí městem, 1939), matka odloženého dítěte (Ulice zpívá, 1939), profesorova dcera (Prosím, pane profesore!, 1940) a zamilovaná dcera bytné (Pražský flamendr, 1941).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!