V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MATOUŠEK, Přemysl

Přemysl MATOUŠEK (* 17. 9. 1924 Praha, † 24. 11. 2008 Ostrava)herec. Absolvoval Státní konzervatoř v Praze (1948) a po desetiletém angažmá v gottwaldovském Divadle pracujících se stal dlouholetým členem Státního divadla v Ostravě. K účinkování před kamerou byl zván jen velmi zřídka a většinou jen pro epizodní role, např. ve filmech Botostroj (1954), Začít znova (1963), Lucie (1963) a Trnové pole (1980). Jedinou jeho větší rolí byla postava ředitele textilky Tesnera a otce studentky Lenky (A. Wetlinská) v ekologické moralitě Štěpána Skalského Čistá řeka (1978). Na obrazovce se objevoval zejména v seriálech (Přátelé Zeleného údolí, 1980; Stavy rachotí, 1983 a Velké sedlo, 1987)

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!