V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BOČANOVÁ, Mahulena

Mahulena BOČANOVÁ (* 18. 3. 1967 Praha)  – herečka. Pochází z rodiny architekta a bývalé modelky a krasobruslařky. Navštěvovala dramatický kroužek v Lidové škole umění v Legerově ulici v Praze. Absolvovala hudebně-dramatické oddělení na pražské Státní konzervatoři (1988) a už během studia hostovala v Národním divadle (Vassa, Rozbitý džbán). Od konce 80. let je v angažmá v pražském Činoherním klubu (Ivanov, Dům, Pitvora, Sex noci svatojánské, Obsluhoval jsem anglického krále, Žebrácká opera) a účinkuje v představeních Divadelní společnosti Háta. Před kamerou se poprvé objevila už jako tříletá v reklamě na pěnu do koupele, hrála v dětských kabaretech, princezny v tv. pohádkách (Jak se princ vyučil řemeslu, 1987; O nejchytřejší princezně, 1987; O podezíravém králi, 1987; Princezna za dukát, 1990; Ahmed a Hazar, 1991; Křišťálek meč, 2007), uplatnila se v seriálech (Pan Tau, 1969–78; Chalupáři, 1975; Návštěvníci, 1983; Vlak dětství a naděje, 1985; Bylo nás šest, 1985; Druhý dech, 1989; Pra pra pra, 2000; Rodinná pouta, 2004–06; Letiště, 2006; Ošklivka Katka, 2008; Vyprávěj, 2009) a inscenacích (Bohoušův syn, 1974; Dopisy z lesa, 1978). Na film. plátně se nejprve objevovala v dívčích rolích (Zámek „Nekonečno“, 1983; Lucie, postrach ulice, 1984; Výbuch bude v pět, 1984; Láska s vůní pryskyřice, 1984) a později ztělesňovala typ svůdných brunetek exotických rysů a nezřídka volných mravů či pochybných charakterů: hrdinova snová kráska Olivie v kabaretním pásmu J. Suchého Jonáš II aneb Jak je důležité míti Melicharovou (1988), chasidská Židovka Brana, smyslná manželka krejčíka Pinchese Jakuboviče (J. Hartl), v Dostálově smutné komedii podle Olbrachtových próz Golet v údolí (1994), zlá čarodějnice Bludimíra ve Vorlíčkově pohádce Kouzelný měšec (1996), královna ve Vorlíčkově pohádce Pták Ohnivák (1997), Tábor padlých žien, 1997; sexuálně náruživá barmanka a modelka Messalina v Jakubiskově erotické černé komedii Post coitum (2004) a šéfová konkurenční reklamní agentury Andy v Kotíkově komedii Vy nám taky, šéfe! (2008).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!