V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MATIÁŠKOVÁ, Jana

Jana MATIÁŠKOVÁ provdaná Kubátová (* 27. 2. 1962 Praha)herečka. Pěvecké vlohy patrně zdědila po matce, profesorce zpěvu. Jako školačka začínala v televizi nejprve s dabingem, pak hrála dětské a dívčí role v inscenacích (Ten kůň musí pryč, 1975; Vysokofrekvenční píšťaly, 1978; Johnny si vzal pušku, 1984) a seriálu Zkoušky z dospělosti (1980), kde na sebe upozornila úlohou obrýlené, zakomplexované a hubaté středoškolačky. Od ukončení studia hudebně-dramatického oddělení Pražské konzervatoře (1983) působí v plzeňském Divadle J. K. Tyla, na jehož scéně se zpočátku uplatňovala zejména v hudebním a operetním repertoáru. Ve filmu vytvořila jen několik menších postav, např. hrdinovy spolužačky (Můj brácha má prima bráchu, 1975), služky (Záchvěv strachu, 1983), děvčete (Katapult, 1983) a sekretářky (Dobré světlo, 1986). Na tv. obrazovce se objevila ještě v dalších seriálech (Malý pitaval z velkého města, 1982 a Druhý dech, 1988), aby se pak s filmováním zřejmě natrvalo rozloučila.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!