V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MATĚJOVSKÝ, František

František MATĚJOVSKÝ (* 21. 3. 1874 Načeradec, okres Benešov, † 6. 7. 1950 Praha)herec; manžel herečky Ludmily Matějovské (1869–1952). Muzikálnost zdědil po svém otci, znamenitém hudebníkovi, zpěvákovi a řediteli kůru. Nedokončil gymnázium a studoval na Skřivanově obchodní škole. Byl vokalistou u sv. Mikuláše a sv. Tomáše v Praze, jako člen dětského sboru účinkoval v Národním divadle. Později hrál ve smíchovském ochotnickém spolku Kolár, kde ho objevil a ihned angažoval ředitel Národního divadla F. A. Šubert. Po celou dobu jeho více než třicetiletého působení na naší první scéně (1893–1926) trpěla jeho tvorba značnou uměleckou nevyrovnaností a typovou nevyhraněností. Vytvořil však i velké role, jako např. Romea i Tybalta v Romeovi a Julii, Radúze v Radúzovi a Mahuleně, mlynáře v Lucerně a dr. Hallenmeiera v Čapkově RUR. Svou urostlou štíhlou postavu svěřil objektivu kamery pouze dvakrát: v titulní roli hraběcího šoféra a bývalého ruského legionáře Jaroslava Krále z Měšťákova vlasteneckého filmu Legionář (1920) a ve zpodobnění husitského hejtmana Čapka ze Sán v historickém dramatu V. Borského Jan Roháč z Dubé (1947).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!