V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MATEJKA, Adam

Adam MATEJKA (* 21. 11. 1905 Paludza, okres Liptovský Mikuláš, † 21. 4. 1988 Liptovský Mikuláš)slovenský herec. Začínal jako obuvnický učeň, koncem 30. let pracoval dva roky v belgických dolech. Od mládí se intenzivně věnoval ochotnickému divadlu ve svém rodišti. V letech 1949–59 byl členem Dedinského divadla, po jehož zrušení přešel roku 1960 do Krajského divadla v Trnavě, odkud se po několika měsících vrátil domů ke svému řemeslu. V profesionálním divadle rozvíjel zkušenosti získané ochotnickou činností na rozmanitých typech lidových postav, které ztvárňoval realistickými prostředky. Od poloviny 50. let vytvořil ve více než stovce filmů pro kina a televizi pestrou galerii rázovitých starců s mentalitou venkovanů, kterým nechybí vtip, humor, jakož i jistá dávka sebeironie. Jeho typ nevyužívali pouze slov. filmaři (Posledná bosorka, 1957; Dáždnik svätého Petra, 1958; Pieseň o sivom holubovi, 1960; Orlie pierko, 1971; Pacho, hybský zbojník, 1975; Nevera po slovensky, 1981), výraznými figurkami starých vesničanů, sluhů a hrobníků obohatil rovněž filmy se závažnou nebo dětskou tematikou českých režisérů: Ladislava Helgeho (Velká samota, 1959; Bez svatozáře, 1963; Stud, 1967), Jiřího Weisse (Zbabělec, 1961), Pavla Blumenfelda (Tam za lesem, 1962), K. Kachyni (Noc nevěsty, 1967), Elmara Klose a Jána Kadára (Obchod na korze, 1965), Václava Matějky (Nahota, 1970), Věry Šimkové-Plívové a Drahomíry Králové (Tony, tobě přeskočilo, 1969), Josefa Pinkavy (Terezu bych kvůli žádné holce neopustil, 1976) a Jaroslava Balíka (Hordubal, 1979). Četné příležitosti také dostal na na slov. obrazovce v inscenacích a filmech.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!