V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MATALOVÁ, Eva

Eva MATALOVÁ provdaná Letenská (* 23. 6. 1933 Brno)herečka; bývalá manželka herce J. Letenského. Od ukončení hereckých studií na JAMU (1952) působila několik sezon v Beskydském oblastním divadle Nový Jičín a ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Od roku 1955 byla více než tři desetiletí členkou Divadla pracujících v Gottwaldově, kam se roku 1996 opět vrátila (do Městského divadla Zlín) Po působení v Horáckém divadle Jihlava. Účinkování před kamerou zahájila úlohou prodavačky v Pinkavově krátkém dětském snímku Pětikoruna (1959). Vedlejší role matek, manželek, kuchařek, učitelek a později babiček vytvořila v téměř dvou desítkách filmů, z nichž většinu natočili v gottwaldovských studiích Josef Pinkava (Prázdniny s Minkou, 1962; Ivana v útoku, 1963; Kočky neberem, 1966; Cizím vstup povolen, 1986), R. Cvrček (Nekonečná – nevystupovat, 1978; Hurá za ním, 1988) a V. Drha (Do zubů a do srdíčka, 1985; Mezek, 1985; Jestřábí moudrost, 1989; Početí mého mladšího bratra, 1999). Babičku jedenáctiletého hrdiny se schopnostmi vnitřně komunikovat s neznámým tvorem (Adam Parma) vytvořila v komorně laděné sci-fi Bizon (1990) debutujícího režiséra Morise Issy. V poslední době jí nedostatek film. rolí nahrazuje alespoň tv. obrazovka, zejména v seriálech (Náhrdelník, 1992; Detektiv Martin Tomsa, 1995; Četnické humoresky 2, 2003; Černá sanitka, 2008; Vyprávěj, 2009), z nichž největší prostor jí přinesla starostlivá babička Karásková v seriálu Velmi křehké vztahy (2007). Na film. plátno se vrátila eizodkou v Mašínově milostném retrodramatu 3 sezóny v pekle (2009). Učila na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!