V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MAŠKA, Richard

Richard MAŠKA (* 20. 4. 1957 Praha)  – výtvarník, scénograf, loutkovodič a herec. Po dvou semestrech herectví a třech semestrech loutkoherectví na DAMU, kde studoval na sklonku 70. let, byl tři roky v angažmá v pražském Divadle Spejbla a Hurvínka, dvanáct let v kladenském Loutkovém divadle Lampion a od roku 1993 působí jako loutkovodič (vodí Spejbla) a příležitostný scénograf opět v Divadle Spejbla a Hurvínka. Vytvořil také výpravy pro představení baletu Národního divadla (Zpěvy země) a divadla Ta Fantastika. Malé role studentů a mladých mužů hrál ve filmech Setkání v červenci (1978), Zlatí úhoři (1979), Rytmus 1934 (1980), Smrt talentovaného ševce (1982) a S čerty nejsou žerty (1984). Po odmlce se vrátil před kameru, tentokrát televizní v seriálu Ordinace v růžové zahradě (2005) a účinkuje také v reklamních spotech.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!