V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MAŘASOVÁ, Jana

Jana MAŘASOVÁ rozená Svobodová (* 11. 5. 1969 Praha)herečka a zpěvačka; dcera zpěváků a herců Jany a Luboše (* 1940) Svobodových. V dětství se učila na klavír v Lidové škole umění a od deseti let vystupovala s rodiči v Semaforu. Jako školačku ji vybral Elmar Klos ml. do koprodukčního seriálu Kousek nebe/Ein Stück Himmel (1982). Už během studia hudebně-dramatického oddělení Státní konzervatoře v Praze, kterou úspěšně absolvovala (1987), ztělesnila ještě pod dívčím jménem postavu vězenkyně Mirky v Herzově životopisném dramatu Zastihla mě noc (1985). Dále si zahrála zakomplexovanou básnířku Maju ve slov. hudebním filmu Dušana Rapoše Fontána pre Zuzanu (1985) a tlustou Pepinu, dceru nepoctivého vesnického zbohatlíka (J. Somr), v moderní pohádce R. Cvrčka Strašidla z vikýře (1987). V televizi účinkovala např. v cyklu Zajíc v pytli (1987) a v inscenaci Temná aréna (1988). Hlavní tvůrčí platformu nalezla před dabingovým mikrofonem, kde jdou tituly (včetně animovaných) do desítek.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!