V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BOBULOVÁ, Barbora

Barbora BOBULOVÁ (* 29. 4. 1974 Martin)  – slovenská herečka. Od dvanácti let sbírala herecké zkušenosti před tv. a film. kamerou, kde na sebe upozornila hlavní dívčí roli středoškolačky Kajky, kterou tajně miluje její spolužák (J. Šmíd), ve slov. lyrické komedii Juraje Lihosita Vlakári (1988). Do českého filmu ji přivedl režisér Zdeněk Zelenka, který v ní nalezl ideální představitelku princezny Pavlínky ve své pohádkové komedii Nesmrtelná teta (1993). Pro ztvárnění hlavní hrdinky své tv. adaptace Škvoreckého povídky Eine kleine Jazzmusik (1996) si ji zvolila režisérka Zuzana Zemanová, pod jejímž vedením vytvořila postavu statečné mstitelky Zuzanky Braunové. Zlom v její kariéře nastal během studia 2. ročníku herectví na bratislavské VŠMU, kdy ji objevila italská castingová režisérka, a otevřela jí tak cestu do italských tv. a film. studií i na tamní jeviště, kde se jí podařilo v silné konkurenci uspět. Spolupracovala např. s věhlasným režisérem Marcem Bellocchiem (Il principe di Homburg/Princ Homburský, 1997) a za výkon v dramatu Ferzana Özpetka Cuore sacro/Svaté srdce (2005) získala nejprestižnější italské film. ocenění Donatellova Davida.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!