V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MARTINOVSKÁ, Alena

Alena MARTINOVSKÁ (* 1. 11. 1933 Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav)tanečnice a herečka. Jako posluchačka tanečního oddělení Státní konzervatoře v Praze si nejprve zahrála členku Vycpálkova souboru ve Vlčkově hudební agitce Zítra se bude tančit všude (1952). Režisér Vlček ji vzápětí obsadil do jedné z hlavních rolí mladé komediantky Olgy v dramatu podle Olbrachtovy povídky Komedianti (1953) a později se mihla v jeho koprodukčním čs.-francouzském snímku V proudech (1957). Po ukončení studií (1953) nastoupila do operního souboru AUS Víta Nejedlého a roku 1954 se stala členkou baletu Národního divadla, kde působila celá dvě desetiletí. Před kamerou vytvořila ještě ústřední postavu studentky češtiny Jany v Makovcově dramatickém příběhu Snadný život (1957) a vedlejší úlohu starší dcery Dulských Hešu v tragikomedii J. Krejčíka Morálka paní Dulské (1958). Jako tanečnice se objevila na plátně i později (Kde alibi nestačí, 1961; Rusalka, 1962; Ikárie XB 1, 1963).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!