V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MARTÍNEK, Zdeněk

Zdeněk MARTÍNEK (* 29. 11. 1923 Plzeň, † 19. 11. 1999 Praha)herec. Původně měl pokračovat v otcově profesi obchodníka s látkami, ale mladická touha stát se film. hvězdou ho přivedla roku 1941 ke studiu herectví na Státní konzervatoři v Praze. Po jejím absolutoriu (1946) a vojenské prezenční službě nastoupil do Městského divadla na Královských Vinohradech (1948–50), odkud přešel na dvě sezony do Městského divadla pro mládež. V jevištní činnosti pokračoval dále v Divadle S. K. Neumanna v Praze (1953–56, 1958–62), kladenském Městském oblastním divadle (1957–58), ve Státním divadle v Brně (1962–65), v Divadle za branou O. Krejči (1966–67) a nakonec v Divadle J. Průchy v Kladně – Mladé Boleslavy (1976–85). Od počátku 50. let hrál ve filmu, ale jen menší postavy nejrůznějších stavů a profesí, později svérázných zahořklých dědků: brusič (Karhanova parta, 1950), redaktor (Na stříbrném zrcadle, 1954), mladý a starý družstevník (Návštěva z oblak, 1955; Poplach v oblacích, 1978), strážník (Po stopách krve, 1969), lékař (Směšný pán, 1969; Kukačka v temném lese, 1984), profesor (Diagnóza smrti, 1979; Uzavřený okruh, 1989), ministr („Pane, vy jste vdova!“, 1970), voják (Poslušně hlásím, 1957), švec (Pavlínka, 1974), lesník (Smrt stopařek, 1979), učitel (Sestřičky, 1983), vrátný na koleji (Jak básníci přicházejí o iluze, 1984), starý německý převozník (Oznamuje se láskám vašim, 1988). Často spolupracoval s režisérem K. Kachyňou. Objevil se i v řadě tv. inscenací a filmů, např. Chvíle rozhodnutí (1961), Cena zlata (1972), Zlatí úhoři (1979), poslední koncert (1979), A na konci je začátek (1981), Plášť Marie Terezie (1982), O mrtvých jen dobře (1985), Preceptor (1986), Zikmund, řečený šelma ryšavá (1986) a Nejlepší kšeft mého života (1989). Z obrazovky si ho diváci vybaví především v seriálových postavách: paličatý sedlák Čumík (Nejmladší z rodu Hamrů, 1975), komunista Florián (Synové a dcery Jakuba skláře, 1985), hodný Němec Richtr (Rodáci, 1987). Nadace Život umělce mují udělila cenu Senior Prix (1995).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!