V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MARTIN, J. O.

J. O. MARTIN , též Jan Otakar Martin (* 27. 12. 1888 Humpolec, † 9. 10. 1958 Praha)herec. Pocházel z rodiny humpoleckého majitele cihelny a nadšeného ochotníka. Kvůli divadlu opustil v sextě studium na reálce. Jako žák K. Želenského prošel v letech 1907–12 řadou venkovských div. společností (V. Suk, J. Tutter, F. Lešanský, J. Blažek), pak hrál v pražské Uranii a Divadle sdružených měst východočeských (1912–15), v Městském divadle v Plzni (1915–18). Po vzniku republiky zformoval a vedl vlastní zájezdový soubor Divadelní sdružení měst českého severovýchodu (1918–27) a jako herec a režisér pak působil v činohře Slovenského národního divadla v Bratislavě (1927–32). V další jevištní činnosti pokračoval už pouze v Praze, kde byl postupně členem Městského divadla na Královských Vinohradech (1932–35), Uranie (1935–37, 1940–41), Nezávislého divadla, respektive divadla Nový život (1941–46), Rozmarného divadla v Alhambře (1946–48), Divadla státního filmu (1948–51) a před odchodem do důchodu Městských divadel pražských (1952–55). Zemřel při představení v šatně Divadla Komedie. Počátkem 30. let vstoupil do kinematografie lidovými postavami zemitého projevu a zásadových a ušlechtilých charakterů, jako byl vlastenecký učitel Václav Čížek v Krňanského adaptaci Raisova románu Zapadlí vlastenci (1932), z práce propuštěný dělník Kučera v sociálním dramatu V. Kubáska Svítání (1933), revírník Kořán v dalším Krňanského dramatu Ze světa lesních samot (1933) a kovář Drastil ve vesnickém dramatu V. Wassermana Boží mlýny (1938). Svou poválečnou galerii film. hrdinů rozšířil o více než čtyři desítky obdobných typů bodrých venkovanů, dělníků, funkcionářů a otců, které nejlépe reprezentují starý sudetský dřevorubec Mathias Langer ve Weissově dramatu Uloupená hranice (1947), hospodář Josef Perout v dramatu K. M. Walló podle Šrámkovy div. hry Léto (1948), dílenský mistr Zálabský v Kubáskově budovatelské komedii Železný dědek (1948), starý cihlář Noháč v sociálním dramatu V. Kubáska Dva ohně (1949), předseda národního výboru pohraniční vesnice v Machově komedii Rodinné trampoty oficiála Tříšky (1949) a starosta ve Slavíčkově okupačním dramatu Mordová rokle (1951). Za postavu hospodáře Pavlase, který jako jeden z prvních přišel osídlovat české pohraničí v dramatu J. Krejčíka Ves v pohraničí (1948), byl spolu s dvěma dalšími herci a hlavními tvůrci vyznamenán Cenou země České 1947. S diváky v kinech se rozloučil epizodní rolí čerta z pohádky J. Macha podle Drdovy hry Hrátky s čertem (1956).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!