V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MARTEN, Leo

Leo MARTEN vl. jm. Ladislav Vymlátil (* 24. 8. 1897 Sarajevo, † 1961 Rio de Janeiro)režisér, scenárista a herec. Po maturitě na obchodní škole se roku 1914 zapsal na Karlo-Ferdinandovu univerzitu s úmyslem studovat jazykovědné obory. Jeho plány nejspíš zkřížila 1. světová válka. Prokazatelné zmínky o něm se datují až rokem 1919, během něhož ve film. výrobně Weteb natočil čtyři filmy jako herec (Bogra, Evin hřích, Ohněm a mečem, Sivooký démon) a dle vlastního námětu režíroval americky střižený dobrodružný snímek Záhadný případ, v němž hrál po boku A. Sedláčkové. Žádný z filmů se nezachoval. Na deset let pak zcela zmizel z čes. kinematografické scény (údajně pobýval v USA), aby režijní činnost obnovil na sklonku němé éry u společnosti Elektajournal (Horské volání S.O.S., 1929; Džungle velkoměsta, 1929) a následně pro Karla Špelinu (Utrpení šedé sestry, 1930; Černé oči, proč pláčete…?, 1930) a Františka Horkého (Opeřené stíny, 1930). Ačkoliv výsledky jeho dosavadní film. tvorby nevykazovaly umělecký růst, kupodivu pokračoval bez větší invence v režii i po nástupu zvuku, kde lacinými melodramatickými tituly (Růžové kombiné, 1932; Diagnosa X, 1933; Za řádovými dveřmi, 1934; Pozdní máj, 1934) prezentoval nejpokleslejší část domácí produkce. Objevil se v epizodce tanečníka v baru ve filmu G. Machatého Ze soboty na neděli (1931). V květnu 1932 založil výrobnu a půjčovnu filmů Accordfilm, kterou opustil roku 1935, kdy se natrvalo přestěhoval do Brazílie. Do roku 1950 zde natočil 8 celovečerních filmů, většinou melodramatických žánrů a nízké úrovně, k nimž psal i scénáře. Živil se i jako kameraman a střihač.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!