V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MARŠÁLEK, Miloslav

Miloslav MARŠÁLEK (* 9. 11. 1945 Dambořice, okres Hodonín)herec. Když nebyl po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací škole v Kyjově (1964) přijat na JAMU, absolvoval dvouleté nástavbové studium na Střední knihovnické škole v Brně. Potom vystřídal nejrůznější zaměstnání (knihovník, závozník, číšník, vedoucí klubu, stavební dělník) a současně léta účinkoval v brněnském amatérském Divadle poezie X. Roku 1977 posílil kádr autorského HaDivadla, k němuž náleží dodnes. Ve filmu zatím nedostal tolik příležitostí, aby se projevil. Z toho mála zaslouží aspoň zmínit postavu vedoucího v tiskárně Ráčka ze Zábranského symbolického dramatu Dům pro dva (1988) a úlohu dřevorubec z Balajkovy hořké komedie …ani smrt nebere (1995). Více zkušeností před kamerou získal v inscenacích brněnského studia ČST a ČT Stalo se v Aleppu (1989), Král lenochů (1989), Bráškové (1991), Červená knihovna (1991), Zítra to spustíme (1992), Proklatec (1996) a Vykání psovi (1998) a v rovněž v seriálech (Uctivá poklona, pane Kohn, 1992; Konec velkých prázdnin, 1994; Četnické humoresky, 2000; Ulice, 2005 a Letiště, 2006).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!