V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MARŠÁLEK, Josef

Josef MARŠÁLEK (* 8. 1. 1920 Plzeň, † 7. 9. 1973 Praha)herec; manžel herečky P. Maršálkové. Začínal jako třiadvacetiletý v Městském divadle Plzeň a v div. společnosti Františka Sece. Po válce pokračoval na jevištích, nejprve jednu sezonu v Pardubicích a pak už pouze v Praze, kde hrál ve Studiu Národního divadla (1946–48) a v Městském oblastním divadle Praha-Žižkov, respektive Divadle S. K. Neumanna (1948–58), jehož byl také ředitelem (1955–58). Od konce 50. let až do odchodu do invalidního důchodu (1973) zastával v Národním divadle různé vedoucí funkce (např. ekonomický náměstek, šéf činohry, vedoucí ekonomické výroby). Do světa filmu ho uvedl režisér Jiří Weiss, v jehož dramatu Uloupená hranice (1947) ztělesnil mladého fanatického nacistu Hanse Langera, syna sudetského dřevorubce (J. O. Martin). Během následujícího desetiletí vytvořil před kamerou jedenáct menších postav, mezi nimiž se nacházejí např. dělníci (Znamení kotvy, 1947; Veliká příležitost, 1949), rychtářův syn (Divá Bára, 1949), záškodník (DS-70 nevyjíždí, 1949), raněný student (Revoluční rok 1848, 1949), příslušník státní bezpečnosti (Expres z Norimberka, 1953), úředník osobního oddělení (Botostroj, 1954) a hlasatel na letišti (Nevěra, 1956). Po delší odmlce a zároveň naposledy se na plátně objevil v úloze ostravského komunisty Manna v sociálním dramatu Bitva o Hedviku (1972).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!