V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MARLY, Florence

Florence MARLY vl. jm. Hana Smékalová (* 2. 6. 1918 Obrnice, okres Most, † 9. 11. 1978 Glendale, Kalifornie, USA)  – filmová herečka českého původu; bývalá manželka francouzského režiséra Pierra Chenala (1904–1990) a rakouského hraběte Adolfa Degenharta von Wurmbrand-Stuppach. Původně pomýšlela na dráhu operní pěvkyně, ale kvůli vadě hlasivek se jí musela vzdát. Odešla studovat umění, literaturu a filozofii na pařížskou Sorbonnu, kde se poznala s francouzským režisérem Pierrem Chenalem, který ji téměř okamžitě obsadil do svého filmu Alibi, křivé svědectví/L’alibi (1937) a pak ještě do dalších tří snímku hned poté, co se s ní oženil. Válku strávili oba v Argentině, kde hrála v tamních třech filmech. Když se po válce vrátila do Francie, natočila s režisérem René Clémentem válečné drama Krysy/Les maudits (1947), uvedené v soutěži film. festivalu v Cannes. Současně zanechala svůj herecký otisk v české kinematografii jako svůdná princezna Vilemina, jejímž půvabům neodolal ani mladý hrdina (K. Höger) ve Vávrově zfilmování proslulého Čapkova fantastického románu Krakatit (1948). Od konce 40. let pokračovala její herecká kariéra v Hollywoodu, ale jen v druhořadých filmech různých žánrů. Počátkem 50. let se ocitla pro údajné sympatie s komunisty na „černé listině“. Později účinkovala v četných tv. seriálech a jako zpěvačka a pianistka vystupovala v nočních klubech. Završením její umělecké tvorby byl krátký, realitě se vymykající film režisérky Renate Druksové Space Boy/Vesmírný chlapec (1973), v němž hrála jednu z hlavních rolí, napsala k němu i scénář a složila hudbu. Snímek byl zařazen do soutěže krátkých filmů na festivalu v Cannes.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!