V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MARKOVIČOVÁ, Mária

Mária MARKOVIČOVÁ (* 29. 8. 1908 Radvaň, dnes část Banské Bystrice, † 10. 11. 1984 Stupava, okres Bratislava)slovenská herečka. Její ochotnická činnost, které se věnovala už během gymnaziálních studií, vyvrcholila účinkováním v Městském div. sdružení v Banské Bystrici (1939–49). Kvůli herectví se nakonec vzdala úřednického zaměstnání a stala se členkou činohry Divadla J. G. Tajovského ve Zvolenu, jehož byla dlouholetou protagonistkou (1949–81). Zvláštní význam v kontextu slov. herectví získaly její kreace tvrdých, pracovitých, prozíravých a moudrých matek. Od poloviny 50. let vytvořila před kamerou celou galerii venkovských žen a matek, většinou dramatického charakteru, tvrdě zkoušených, ale nepoddávajících se svému osudu: Senzi mama (1964), Drak sa vracia (1967), Stopy na Sitne (1968), Človek na moste (1972) či Súkromná vojna (1977). Stejný typ postav zanechala v několika filmech českých režisérů: lékařka ve válečném dramatu Pavla Blumenfelda Tam za lesem (1962), matka Juricová v dramatu K. Kachyni z moravsko-slovenského pomezí Škaredá dedina (1975) a vesničanka v Balíkově adaptaci Čapkova románu Hordubal (1979). Velmi často také vystupovala ve filmech a inscenacích na slov. obrazovce. Režisér Vojtech Andréanský o ní natočil dokument Mária Markovičová (1970).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!